Снимка на декорация на градински пътеки с цветя и декоративни растения

Цветя по пътекитеГраниците на градинските пътеки могат да бъдат прави, очертани, течащи или размити.Цветя по пътеките

Земните хълмове, изсипани около завоите на пътеката, изглеждат грандиозно.Цветя по пътеките

Можете да подредите пътеките под формата на миксбордове, бордюри, градински растения и цветя.Цветя по пътеките

Пътеки с мека повърхност - чакъл или мулчиране, могат да бъдат обрамчени с декоративни храсти с непретенциозни трайни насаждения.Цветя по пътеките

Обемните линии по пътеки от растения от същия вид изглеждат строги и безупречни.Цветя по пътеките

Хомогенните живи бордюри по градинските пътеки са засадени в прави и къси участъци, за да се подчертае строгата геометрия.Цветя по пътеките

За тези цели използвайте нискорастящи вечнозелени храсти, подходящи за образуване на жив плет.Цветя по пътеките

За да се използва ефектът от обема, е необходимо да се подчертаят някои части от градинските пътеки: завои, завои, разклонения и стъпала.Цветя по пътеките